TUORETTA KALAA LÄHELLÄ

SUOMEN SISÄVESIAMMATTIKALASTAJAT RY

Sisävesiammattikalastajajärjestön tehtävänä on luoda suotuisat edellytykset sisävesikalastuksen harjoittamiselle. Yhdistys valvoo sisävesikalastajien yhteisiä etuja ja ylläpitää yhteyttä kalatalouden yhteityökumppaneihin sekä viranomaisiin. Yhdistys laatii lausuntoja, tekee aloitteita sekä järjestää tapahtumia ja osallistuu erilaisiin kalatalouden tapahtumiin. Yhdistys pyrkii kehittämään myös jäsenten välistä yhteistyötä sekä tiedonkulkua mm. välittämällä sähköpostia jäsenilleen sekä lähettämällä jäsenkirjeitä.

Mikäli olet päätoiminen ammattikalastaja sisävesillä, kannattaa siis täyttää  jäsenhakemuslomake, joka löytyy täältä. Näin saat tuoreimman tiedon kalatalouden kentän tapahtumista.

VIIMEISIMMÄT UUTISET

auringonselka
vesilla
rysa-kuhaa