TUORETTA KALAA LÄHELLÄ

JÄSENILLE

Tällä sivulla on joitakin linkkejä liittyen laatuasioihin, omavalvontaan ja lainsäädäntöön. Sivut ovat tällä hetkellä avoinna kaikille.

Evira on antanut ohjeita kalastuksen alkutuotannosta. Jäällä tapahtuva perkaaminen luetaan myös alkutuotannon piiriin. Saaliin säilytyslämpötila on lähellä sulavan jään lämpötilaa.

Katso ohje täältä.

Päivitetty laatukäsikirja on ladattavissa täältä.

Käsikirjaan tehdyt muutokset on listattu: SSAK Laatukäsikirja muutos 2013

Omavalvonnan seurantalomakkeet löytyvät täältä. Jos tarvitset suunnitelmaa, ota yhteyttä larscon(at)kolumbus.fi  Päivitetyt lomakkeet

Eviran ohje ilmoitusvelvollisille kalankäsittelylaitoksille Eviran_ohje_16013_1 sisältää osin vanhentunutta tietoa mm. saaliin säilytyslämpötilan osalta.

Eviran ohje käytettävästä vedestä:

http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/alkutuotanto/veden+laatuvaatimukset/

Kalaa koskevia ohjeita löytyy täältä:

http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/alkutuotanto/elaimista+saatavat+elintarvikkeet/kala/

matikkaloukku